Competentiemanagement

Een fundament voor assessment en development

Welke competenties zijn er nodig om jouw organisatie uit te bouwen? Als je het antwoord op deze vraag schuldig moet blijven, moet je je wellicht afvragen hoe je denkt geschikte kandidaten te kunnen selecteren, potentieel te kunnen identificeren of jouw mensen te kunnen ontwikkelen? Een competentieraamwerk binnen de hele organisatie helpt om de gedragingen en werkpraktijken die nodig zijn om succesvol te zijn, te bepalen. Het vormt daarnaast de basis voor rekruterings- en selectieprocedures, en voor (loopbaan)ontwikkelingsprocessen.

Met competentiemanagement kan je:

de transparantie en kwaliteit van jouw selectie- en ontwikkelingsprocessen zeker stellen;

je kerncompetenties integreren in tools en diensten met het oog op een samenhangende beoordeling van de prestaties;

mensen doeltreffender rekruteren, identificeren, ontwikkelen en bevorderen.

 

Competentie drieluik.

Het competentieraamwerk van Cubiks wordt al toegepast door duizenden HR-professionals wereldwijd en is gebaseerd op grondig onderzoek. Het bevat 53 competenties onderverdeeld in vijf kernclusters: Denken, Interactie, Leiderschap , Persoonlijke effectiviteit, Presteren.

Het leiderschapsmodel van Cubiks stelt organisaties in staat om leiderschapscompetenties op een samenhangende manier te beoordelen en te ontwikkelen met behulp van een duidelijke beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van leiders op vier verschillende organisatieniveaus.

Cubiks' Competency Profiler, onze online vragenlijst voor competentieprofilering, helpt je begrijpen welke competenties je moet zoeken. Vraag interne functiedeskundigen om het belang van competenties voor een bepaalde functie te beoordelen en vergelijk vervolgens de resultaten om te zien of er een overeenstemming is, en waar.

In het kort:

Lijst van tools en diensten, volledig afgestemd op jouw noden, ter ondersteuning van competentiemanagement.

Wetenschappelijk gefundeerde instrumenten, ontwikkeld door experten.

Ontwikkel een geïntegreerde aanpak om het beste uit jouw HR-activiteiten te halen.

Compleet competentieraamwerk, ontwikkeld op basis van grondig onderzoek.

Lokale kennis en cultuurgevoelige ondersteuning, overal ter wereld.